👋Hi, Khách Truy Cập!


Thông Báo

 - ( Tất Cả Tài Nguyên Bán Trên Site Chỉ Phục Vụ Cho Ae Chạy Ads )

1 - Cấm sử dụng với mục đích vi phạm pháp luật , lừa đảo chiếm đoạt tài sản chống phá Đảng và Nhà Nước CHXHCN VIỆT NAM , Tất cả những hành vi sử dụng vi phạm pháp luật , chúng tôi đều không chịu bất cứ trách nhiệm nào.
2 - Vui lòng nhận check via và tiến hành thay đổi thông tin  
3 - Thay đổi thông tin via theo lưu ý ở trong chính sách và bảo hành  (Không đọc mất quyền lợi tự chịu nhé)

4 - Shop không chịu trách nhiệm mất mác vì lỗi không change via


- All Thành Viên Trên Site Hãy Đổi Lại Mật Khẩu Và Bật 2Fa Nhé Tks all AE


- Ae vào nhóm để nhận thông báo mới nhất của site nhé zalo.me 


- Tất cả đơn hàng trên site sẽ được xóa khỏi hệ thống sau 7 ngày ae mua via thì lưu lại máy của mình nhé


- Tổng nạp trên 5tr sẽ được nhận ck 5% AE nào chưa được cộng vui lòng liên hệ admin qua zalo.me hoặc fb để được cộng nhé 


- Cảm ơn AE đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của wedsite  <3, Chúc AE một ngày mới vui vẻ đầy may mắn

DANH SÁCH ACC PHI XMDT

VIA PHI NEW XMDT QUA 273

35.000VNĐ

Còn: 59

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2021-2022
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA PHI NEW XMDT UP PHÔI THẲNG

43.000VNĐ

Còn: 25

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2021-2022
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

PHI CỔ XMDT QUA 273

50.000VNĐ

Còn: 30

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2010-2020
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

PHI CỔ XMDT UP THẲNG

59.000VNĐ

Còn: 1

 • Quốc gia philippines
 • Ngày lập 2009-2020
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit random

VIA PHI CỔ XMDT UP PHÔI THẲNG (KHÔNG BAO TỤT 50$)

65.000VNĐ

Còn: 33

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2010-2020
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit 50$

VIA PHI NEW XMDT UP THẲNG LIMIT 5M8 (KHÔNG BAO TỤT)

120.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2020-2022
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit 5M8

PHI CỔ XMDT (KHÔNG BAO TỤT LIMIT 250$)

150.000VNĐ

Còn: 1

 • Quốc gia philippines
 • Ngày lập 2009-2020
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit 250$

PHI CỔ XMDT (DIE ADS)

25.000VNĐ

Còn: 1

 • Quốc gia philippines
 • Ngày lập 2009-2022
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit random

PHI CỔ XMDT LIMIT (1M1 TIỀN VNĐ)

50.000VNĐ

Còn: 1

 • Quốc gia philippines
 • Ngày lập 2009-2020
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit 1M1 VNĐ

PHI CỔ XMDT ( KHÔNG BAO TỤT LIMIT 350$ )

250.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2009-2020
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Không Bao Tụt 350$

DANH SÁCH VIA 902

PHI NEW 902 LIVE ADS QUA 273

110.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2021-2022
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA PHI NEW 902 LIVE ADS UP THẲNG

120.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2021-2022
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA PHI CỔ 902 LIVE ADS QUA 273

135.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia philippines
 • Ngày lập 2009-2020
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit random

PHI CỔ 902 LIVE ADS (UP PHÔI THẲNG)

150.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2010-2020
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA PHI CỔ 902 LIVE ADS UP PHÔI THẲNG (KHÔNG BAO TỤT LIMIT 5M8)

250.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia philippines
 • Ngày lập 2009-2020
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit 5M8

VIA 902 LIVE ADS RANDOM NƯỚC UP PHÔI THẲNG

100.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Random
 • Ngày lập 2009-2022
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

INDONESIA CỔ 902 LIVE ADS (QUA 273)

125.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Indonesia
 • Ngày lập 2009-2020
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA PHI 902 DIE ADS

45.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2021-2022
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA 902 DIE ADS RANDOM NƯỚC UP PHÔI THẲNG

40.000VNĐ

Còn: 12

 • Quốc gia Random
 • Ngày lập 2009-2022
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

DANH SÁCH VIA PHI THƯỜNG (LIVE ADS)

VIA PHI NEW LIVE ADS LIMIT 1M1

23.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2021-2022
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit 1M1

VIA PHI LIVE ADS(KHÔNG BAO TỤT LIMIT 5M8)

100.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2009-2022
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit 5m8

PHI CỔ LIVE ADS

31.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2010-2020
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

PHI CỔ LIVE ADS (KHÔNG BAO TỤT LIMIT 1M1)

33.000VNĐ

Còn: 7

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2010-2020
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit 50$

PHI CỔ LIVE ADS LIMIT 1M1 (MIN50)

30.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia philippines
 • Ngày lập 2009-2020
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit 1m1

VIA DIE ADS DÙNG SEEDING (ĐÃ SPAM QUA)

15.000VNĐ

Còn: 12

 • Quốc gia Random
 • Ngày lập 2009-2022
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA PHI VHH VĨNH VIỄN LIVE NÚT SHARE ( VIA BẤT TỬ )

999.999VNĐ

Còn: 1

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2010-2020
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

PHI CỔ LIVE ADS CÓ ( CHAT SUPPORT)

100.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia philippines
 • Ngày lập 2009-2020
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

PHI CỔ LIVE ADS CẦM 50BM NEW TẠO TỪ VIA (BM50 VÀ BM350)

200.000VNĐ

Còn: 5

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập BM NEW
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit BM50 & BM350

DANH SÁCH ACC US, EU, ĐỨC, BRAZIL, THÁI LAN...XMDT

VIA US CỔ CODE 8 XMDT UP PHÔI THẲNG CHƯA DÍNH IP VIỆT (LIMIT50$)

250.000VNĐ

Còn: 12

 • Quốc gia Hoa Kỳ
 • Ngày lập 2007-2019
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 30-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit 50$

VIA US CỔ LIVE ADS CHƯA DÍNH IP VIỆT ( LIMIT 1500$ KHÔNG BAO TỤT )

450.000VNĐ

Còn: 1

 • Quốc gia Hoa Kỳ
 • Ngày lập 2007-2019
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Limit 1500$

VIA US CỔ LIVE ADS CODE 8 CHƯA DÍNH IP VIỆT

170.000VNĐ

Còn: 3

 • Quốc gia Hoa Kỳ
 • Ngày lập 2006-2019
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA US CỔ XMDT CHƯA DÍNH IP VIỆT ( LIMIT250$ KHÔNG BAO TỤT )

330.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Hoa Kỳ
 • Ngày lập 2007-2019
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit 250$ KHÔNG BAO TỤT

VIA US CỔ XMDT CHƯA DÍNH IP VIỆT ( LIMIT350$ KHÔNG BAO TỤT )

400.000VNĐ

Còn: 4

 • Quốc gia Hoa Kỳ
 • Ngày lập 2007-2019
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit 350$ Không Bao Tụt

VIA THÁI LAN XMDT UP PHÔI THẲNG ( KHÔNG BAO TỤT LIMIT 1M1 )

45.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Thái Lan
 • Ngày lập 2010-2022
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 30-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Không Bao Tụt Limit 1m1

VIA THÁI LAN CỔ XMDT QUA 273

55.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Thái Lan
 • Ngày lập 2009-2020
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA THÁI LAN CỔ LIVE ADS

35.000VNĐ

Còn: 3

 • Quốc gia Thái Lan
 • Ngày lập 2009-2020
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA ĐỨC CỔ XMDT UP PHÔI THẲNG CHƯA DÍNH IP VIỆT

150.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Đức
 • Ngày lập 2009-2020
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA BRAZIL CỔ XMDT UP THẲNG CHƯA DÍNH IP VIỆT

100.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Brazil
 • Ngày lập 2009-2019
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA THÁI TIỀN RADOM XMDT UP THẲNG DÙNG ĐỂ KHÁNG TK..,

35.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Thái Lan
 • Ngày lập 2010-2022
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 30-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA BRAZIL CỔ LIVE ADS CHƯA DÍNH IP VIỆT

80.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Brazil
 • Ngày lập 2009-2019
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA EU CỔ LIVE ADS CHƯA DÍNH IP VIỆT

80.000VNĐ

Còn: 1

 • Quốc gia Eu
 • Ngày lập 2007-2019
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

INDONESIA CỔ XMDT QUA 273

40.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia indonesia
 • Ngày lập 2009-2020
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit random

INDONESIA XMDT UP PHÔI K BAO TỤT LIMIT 1M1

55.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia indonesia
 • Ngày lập 2009-2020
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit 1m1

DANH SÁCH ACC INDO XMDT

Lịch Sử Đơn Hàng
2023-03-30 16:15:18
uo***** Vừa mua 1 tài khoản PHI CỔ XMDT LIMIT (1M1 TIỀN VNĐ) với giá 50.000đ
2023-03-30 15:46:48
om***** Vừa mua 6 tài khoản PHI CỔ XMDT (KHÔNG BAO TỤT LIMIT 250$) với giá 855.000đ
2023-03-30 14:31:48
om***** Vừa mua 2 tài khoản VIA 902 LIVE ADS RANDOM NƯỚC UP PHÔI THẲNG với giá 190.000đ
2023-03-30 14:26:30
96***** Vừa mua 10 tài khoản VIA PHI NEW XMDT UP PHÔI THẲNG với giá 430.000đ
2023-03-30 14:06:48
em***** Vừa mua 1 tài khoản PHI CỔ LIVE ADS với giá 31.000đ
2023-03-30 13:50:38
ue***** Vừa mua 01 tài khoản VIA 902 LIVE ADS RANDOM NƯỚC UP PHÔI THẲNG với giá 100.000đ
2023-03-30 12:40:14
om***** Vừa mua 1 tài khoản VIA 902 DIE ADS RANDOM NƯỚC UP PHÔI THẲNG với giá 38.000đ
2023-03-30 11:53:53
uy***** Vừa mua 1 tài khoản VIA 902 DIE ADS RANDOM NƯỚC UP PHÔI THẲNG với giá 38.000đ
2023-03-30 10:52:31
om***** Vừa mua 17 tài khoản VIA PHI CỔ XMDT UP PHÔI THẲNG (KHÔNG BAO TỤT 50$) với giá 1.049.750đ
2023-03-30 10:52:04
om***** Vừa mua 3 tài khoản PHI CỔ XMDT UP THẲNG với giá 168.150đ
2023-03-30 09:59:59
ao***** Vừa mua 1 tài khoản PHI CỔ 902 LIVE ADS (UP PHÔI THẲNG) với giá 150.000đ
2023-03-30 09:57:42
ai***** Vừa mua 01 tài khoản VIA PHI NEW XMDT UP PHÔI THẲNG với giá 40.850đ
2023-03-30 09:39:31
uo***** Vừa mua 1 tài khoản PHI CỔ XMDT QUA 273 với giá 50.000đ
2023-03-30 02:04:49
ep***** Vừa mua 5 tài khoản VIA PHI NEW XMDT UP PHÔI THẲNG với giá 204.250đ
2023-03-30 00:32:48
in***** Vừa mua 01 tài khoản VIA PHI NEW XMDT UP PHÔI THẲNG với giá 43.000đ
2023-03-29 23:21:08
om***** Vừa mua 1 tài khoản VIA DIE ADS DÙNG SEEDING (ĐÃ SPAM QUA) với giá 14.250đ
2023-03-29 23:18:56
om***** Vừa mua 4 tài khoản VIA DIE ADS DÙNG SEEDING (ĐÃ SPAM QUA) với giá 57.000đ
2023-03-29 22:25:31
uy***** Vừa mua 2 tài khoản VIA 902 DIE ADS RANDOM NƯỚC UP PHÔI THẲNG với giá 76.000đ
2023-03-29 22:24:45
uy***** Vừa mua 6 tài khoản VIA DIE ADS DÙNG SEEDING (ĐÃ SPAM QUA) với giá 85.500đ
2023-03-29 20:45:03
33***** Vừa mua 2 tài khoản VIA PHI NEW XMDT UP PHÔI THẲNG với giá 86.000đ
2023-03-29 20:31:12
ai***** Vừa mua 01 tài khoản VIA PHI NEW XMDT UP PHÔI THẲNG với giá 40.850đ
2023-03-29 18:39:47
ue***** Vừa mua 01 tài khoản VIA EU CỔ LIVE ADS CHƯA DÍNH IP VIỆT với giá 80.000đ
2023-03-29 17:35:27
ue***** Vừa mua 01 tài khoản VIA EU CỔ LIVE ADS CHƯA DÍNH IP VIỆT với giá 80.000đ
2023-03-29 16:41:36
oa***** Vừa mua 1 tài khoản PHI CỔ 902 LIVE ADS (UP PHÔI THẲNG) với giá 150.000đ
2023-03-29 16:00:43
97***** Vừa mua 13 tài khoản VIA PHI NEW XMDT UP PHÔI THẲNG với giá 559.000đ
2023-03-29 16:00:09
97***** Vừa mua 11 tài khoản VIA PHI NEW XMDT QUA 273 với giá 385.000đ
2023-03-29 15:32:41
yp***** Vừa mua 01 tài khoản VIA PHI NEW XMDT UP PHÔI THẲNG với giá 40.850đ
2023-03-29 15:29:39
om***** Vừa mua 2 tài khoản VIA PHI CỔ XMDT UP PHÔI THẲNG (KHÔNG BAO TỤT 50$) với giá 123.500đ
2023-03-29 15:29:39
yp***** Vừa mua 01 tài khoản VIA PHI NEW XMDT UP PHÔI THẲNG với giá 40.850đ
2023-03-29 15:29:08
om***** Vừa mua 3 tài khoản PHI CỔ XMDT UP THẲNG với giá 168.150đ
2023-03-29 15:17:09
yp***** Vừa mua 01 tài khoản VIA PHI NEW XMDT UP PHÔI THẲNG với giá 40.850đ
2023-03-29 12:40:33
om***** Vừa mua 1 tài khoản VIA PHI CỔ XMDT UP PHÔI THẲNG (KHÔNG BAO TỤT 50$) với giá 61.750đ
2023-03-29 12:15:32
in***** Vừa mua 1 tài khoản PHI CỔ XMDT UP THẲNG với giá 59.000đ
2023-03-29 11:09:22
96***** Vừa mua 5 tài khoản VIA PHI NEW XMDT QUA 273 với giá 175.000đ
2023-03-29 11:01:13
96***** Vừa mua 1 tài khoản VIA PHI NEW XMDT QUA 273 với giá 35.000đ
2023-03-29 10:39:12
om***** Vừa mua 17 tài khoản VIA PHI CỔ XMDT UP PHÔI THẲNG (KHÔNG BAO TỤT 50$) với giá 1.049.750đ
2023-03-29 09:57:51
96***** Vừa mua 1 tài khoản VIA PHI NEW XMDT QUA 273 với giá 35.000đ
2023-03-29 09:38:40
yp***** Vừa mua 01 tài khoản VIA PHI NEW XMDT UP PHÔI THẲNG với giá 40.850đ
2023-03-29 09:09:03
om***** Vừa mua 1 tài khoản VIA PHI CỔ XMDT UP PHÔI THẲNG (KHÔNG BAO TỤT 50$) với giá 61.750đ