👋Hi, Khách Truy Cập!


Thông Báo

 - ( Tất Cả Tài Nguyên Bán Trên Site Chỉ Phục Vụ Cho Ae Chạy Ads )

1 - Cấm sử dụng với mục đích vi phạm pháp luật , lừa đảo chiếm đoạt tài sản chống phá Đảng và Nhà Nước CHXHCN VIỆT NAM , Tất cả những hành vi sử dụng vi phạm pháp luật , chúng tôi đều không chịu bất cứ trách nhiệm nào.
2 - Vui lòng nhận check via và tiến hành thay đổi thông tin  
3 - Thay đổi thông tin via theo lưu ý ở trong chính sách và bảo hành  (Không đọc mất quyền lợi tự chịu nhé)

4 - Shop không chịu trách nhiệm mất mác vì lỗi không change via


- All Thành Viên Trên Site Hãy Đổi Lại Mật Khẩu Và Bật 2Fa Nhé Tks all AE


- Ae vào nhóm để nhận thông báo mới nhất của site nhé zalo.me 


- Tất cả đơn hàng trên site sẽ được xóa khỏi hệ thống sau 7 ngày ae mua via thì lưu lại máy của mình nhé


- Tổng nạp trên 5tr sẽ được nhận ck 5% AE nào chưa được cộng vui lòng liên hệ admin qua zalo.me hoặc fb để được cộng nhé 


- Cảm ơn AE đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của wedsite  <3, Chúc AE một ngày mới vui vẻ đầy may mắn

DANH SÁCH VIA PHI XMDT

VIA PHI NEW XMDT QUA 273

29.000VNĐ

Còn: 18

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2022-2023
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA PHI NEW XMDT UP PHÔI THẲNG

39.000VNĐ

Còn: 60

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2022-2023
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

PHI CỔ XMDT UP THẲNG

55.000VNĐ

Còn: 4

 • Quốc gia philippines
 • Ngày lập 2010-2021
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit random

VIA PHI CỔ XMDT UP PHÔI THẲNG (KHÔNG BAO TỤT 50$)

60.000VNĐ

Còn: 23

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2010-2021
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit 50$

PHI CỔ XMDT QUA 273

45.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2010-2021
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

PHI CỔ XMDT QUA 273 (KHÔNG BAO TỤT LIMIT 50$)

50.000VNĐ

Còn: 2

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2010-2021
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit 50$

VIA PHI NEW XMDT UP THẲNG LIMIT 5M8 (KHÔNG BAO TỤT)

120.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2020-2022
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit 5M8

PHI CỔ XMDT (KHÔNG BAO TỤT LIMIT 250$)

150.000VNĐ

Còn: 1

 • Quốc gia philippines
 • Ngày lập 2010-2021
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Không Bao Tụt 250$

PHI CỔ XMDT LIMIT (1M1 TIỀN VNĐ)

50.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia philippines
 • Ngày lập 2010-2021
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit 1M1 VNĐ

PHI CỔ XMDT (DIE ADS)

25.000VNĐ

Còn: 3

 • Quốc gia philippines
 • Ngày lập 2010-2021
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit random

DANH SÁCH VIA 902

PHI NEW 902 LIVE ADS QUA 273

110.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2021-2022
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA PHI NEW 902 LIVE ADS UP THẲNG

120.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2022-2023
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA PHI CỔ 902 LIVE ADS QUA 273

120.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia philippines
 • Ngày lập 2010-2021
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit random

PHI CỔ 902 LIVE ADS (UP PHÔI THẲNG)

130.000VNĐ

Còn: 1

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2010-2021
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA PHI CỔ 902 LIVE ADS (KHÔNG BAO TỤT LIMIT 5M8)

250.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia philippines
 • Ngày lập 2010-2021
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit 5M8

VIA 902 LIVE ADS RANDOM NƯỚC UP PHÔI THẲNG

100.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Random
 • Ngày lập 2009-2022
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

INDONESIA CỔ 902 LIVE ADS (QUA 273)

125.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Indonesia
 • Ngày lập 2010-2021
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA PHI 902 DIE ADS

45.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2009-2022
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA 902 DIE ADS RANDOM NƯỚC UP PHÔI THẲNG

40.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Random
 • Ngày lập 2009-2022
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

DANH SÁCH VIA PHI THƯỜNG (LIVE ADS)

VIA PHI NEW LIVE ADS LIMIT 1M1

23.000VNĐ

Còn: 31

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2022-2023
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit 1M1

VIA PHI LIVE ADS(KHÔNG BAO TỤT LIMIT 5M8)

100.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2010-2023
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit 5m8

PHI CỔ LIVE ADS

31.000VNĐ

Còn: 1

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2010-2021
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

PHI CỔ LIVE ADS (KHÔNG BAO TỤT LIMIT 1M1)

33.000VNĐ

Còn: 5

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2010-2021
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit 50$

PHI CỔ LIVE ADS LIMIT 1M1 (MIN50)

30.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia philippines
 • Ngày lập 2010-2021
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit 1m1

VIA DIE ADS DÙNG SEEDING (ĐÃ SPAM QUA)

15.000VNĐ

Còn: 23

 • Quốc gia Random
 • Ngày lập 2009-2022
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA PHI VHH VĨNH VIỄN LIVE NÚT SHARE ( VIA BẤT TỬ )

999.999VNĐ

Còn: 1

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập 2010-2021
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

PHI CỔ LIVE ADS CÓ ( CHAT SUPPORT)

100.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia philippines
 • Ngày lập 2010-2021
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

PHI CỔ LIVE ADS CẦM 50BM NEW TẠO TỪ VIA (BM50 VÀ BM350)

200.000VNĐ

Còn: 5

 • Quốc gia Philippines
 • Ngày lập BM NEW
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit BM50 & BM350

DANH SÁCH ACC US, EU, ĐỨC, BRAZIL, THÁI LAN...XMDT

VIA US CỔ CODE 8 TRÊN 500 FRIEND XMDT CHƯA DÍNH IP VIỆT (LIMIT50$)

250.000VNĐ

Còn: 4

 • Quốc gia Hoa Kỳ
 • Ngày lập 2007-2019
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè TRÊN 500 BẠN BÈ
 • Checkpoint Mail
 • Limit 50$

VIA US CỔ DIE ADS CHƯA DÍNH IP VIỆT

70.000VNĐ

Còn: 1

 • Quốc gia Hoa Kỳ
 • Ngày lập 2007-2019
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA US CỔ LIVE ADS CODE 8 CHƯA DÍNH IP VIỆT

149.000VNĐ

Còn: 12

 • Quốc gia Hoa Kỳ
 • Ngày lập 2006-2019
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA US CỔ CODE 6 XMDT CHƯA DÍNH IP VIỆT

169.000VNĐ

Còn: 19

 • Quốc gia Hoa Kỳ
 • Ngày lập 2007-2019
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA US CỔ CODE 6 LIVE ADS CHƯA DÍNH IP VIỆT

100.000VNĐ

Còn: 4

 • Quốc gia Hoa Kỳ
 • Ngày lập 2007-2019
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit 50$

VIA THÁI LAN XMDT UP PHÔI THẲNG ( KHÔNG BAO TỤT LIMIT 1M1 )

45.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Thái Lan
 • Ngày lập 2010-2022
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 30-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Không Bao Tụt Limit 1m1

VIA THÁI LAN CỔ XMDT QUA 273

55.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Thái Lan
 • Ngày lập 2009-2020
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA ĐỨC CỔ LIVE ADS CHƯA DÍNH IP VIỆT

60.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Đức
 • Ngày lập 2007-2019
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 0-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA ĐỨC CỔ XMDT CHƯA DÍNH IP VIỆT

99.000VNĐ

Còn: 30

 • Quốc gia Đức
 • Ngày lập 2007-2019
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 0-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA BRAZIL CỔ XMDT UP THẲNG CHƯA DÍNH IP VIỆT

99.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Brazil
 • Ngày lập 2009-2019
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA THÁI TIỀN RADOM XMDT UP THẲNG DÙNG ĐỂ KHÁNG TK..,

35.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Thái Lan
 • Ngày lập 2010-2022
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 30-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA BRAZIL CỔ LIVE ADS CHƯA DÍNH IP VIỆT

60.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Brazil
 • Ngày lập 2009-2019
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA EU CỔ LIVE ADS CHƯA DÍNH IP VIỆT

60.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Eu
 • Ngày lập 2007-2019
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

INDONESIA CỔ XMDT QUA 273

40.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia indonesia
 • Ngày lập 2010-2021
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit random

INDONESIA XMDT UP PHÔI K BAO TỤT LIMIT 1M1

55.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia indonesia
 • Ngày lập 2010-2021
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit 1m1

VIA HÀN QUỐC XMDT UP PHÔI THẲNG CHƯA DÍNH IP VIỆT

99.000VNĐ

Còn: 11

 • Quốc gia Hàn Quốc
 • Ngày lập 2007-2019
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA HÀN QUỐC LIVE ADS CHƯA DÍNH IP VIỆT

60.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Hàn Quốc
 • Ngày lập 2007-2019
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit 1m1

VIA PHÁP CỔ XMDT UP PHÔI THẲNG CHƯA DÍNH IP VIỆT

99.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia Pháp
 • Ngày lập 2007-2019
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA UK CỔ XMDT UP PHÔI THẲNG CHƯA DÍNH IP VIỆT

99.000VNĐ

Còn: 4

 • Quốc gia UK
 • Ngày lập 2007-2019
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA THÁI LAN CỔ LIVE ADS

35.000VNĐ

Còn: 1

 • Quốc gia Thái Lan
 • Ngày lập 2009-2020
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

VIA UK CỔ LIVE ADS CHƯA DÍNH IP VIỆT

60.000VNĐ

Còn: 0

 • Quốc gia UK
 • Ngày lập 2007-2019
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè 50-5000
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random

ACC HIỆN NÚT VERY TÍCH XANH

VIA US CỔ HIỆN NÚT VERY TÍCH XANH CHƯA IP VIỆT CP VỀ MAIL

199.999VNĐ

Còn: 8

 • Quốc gia Hoa Kỳ
 • Ngày lập 2006-2012
 • Xác thực 2FA
 • Bạn bè Random
 • Checkpoint Mail
 • Limit Random
Lịch Sử Đơn Hàng
2023-06-05 22:48:23
om***** Vừa mua 10 tài khoản VIA PHI NEW XMDT QUA 273 với giá 275.500đ
2023-06-05 22:45:33
om***** Vừa mua 01 tài khoản PHI CỔ XMDT UP THẲNG với giá 52.250đ
2023-06-05 22:26:21
om***** Vừa mua 1 tài khoản VIA PHI NEW LIVE ADS LIMIT 1M1 với giá 21.850đ
2023-06-05 22:09:36
ai***** Vừa mua 01 tài khoản VIA PHI NEW XMDT QUA 273 với giá 27.550đ
2023-06-05 18:27:13
xr***** Vừa mua 1 tài khoản VIA PHI CỔ XMDT UP PHÔI THẲNG (KHÔNG BAO TỤT 50$) với giá 60.000đ
2023-06-05 17:42:04
an***** Vừa mua 1 tài khoản PHI CỔ XMDT QUA 273 (KHÔNG BAO TỤT LIMIT 50$) với giá 50.000đ
2023-06-05 17:24:02
yp***** Vừa mua 01 tài khoản VIA PHI NEW XMDT QUA 273 với giá 27.550đ
2023-06-05 16:58:14
uy***** Vừa mua 01 tài khoản VIA PHI NEW XMDT QUA 273 với giá 29.000đ
2023-06-05 16:54:29
33***** Vừa mua 3 tài khoản VIA PHI CỔ XMDT UP PHÔI THẲNG (KHÔNG BAO TỤT 50$) với giá 180.000đ
2023-06-05 16:51:32
en***** Vừa mua 3 tài khoản VIA US CỔ CODE 6 XMDT CHƯA DÍNH IP VIỆT với giá 507.000đ
2023-06-05 16:42:22
un***** Vừa mua 1 tài khoản VIA PHI CỔ XMDT UP PHÔI THẲNG (KHÔNG BAO TỤT 50$) với giá 60.000đ
2023-06-05 16:27:54
un***** Vừa mua 1 tài khoản VIA PHI CỔ XMDT UP PHÔI THẲNG (KHÔNG BAO TỤT 50$) với giá 60.000đ
2023-06-05 15:57:12
uy***** Vừa mua 1 tài khoản VIA PHI NEW LIVE ADS LIMIT 1M1 với giá 21.850đ
2023-06-05 15:48:26
ie***** Vừa mua 1 tài khoản VIA PHI CỔ XMDT UP PHÔI THẲNG (KHÔNG BAO TỤT 50$) với giá 60.000đ
2023-06-05 15:27:16
ie***** Vừa mua 1 tài khoản VIA PHI CỔ XMDT UP PHÔI THẲNG (KHÔNG BAO TỤT 50$) với giá 60.000đ
2023-06-05 14:43:45
38***** Vừa mua 1 tài khoản VIA US CỔ CODE 8 TRÊN 500 FRIEND XMDT CHƯA DÍNH IP VIỆT (LIMIT50$) với giá 250.000đ
2023-06-05 14:35:56
ie***** Vừa mua 1 tài khoản VIA PHI CỔ XMDT UP PHÔI THẲNG (KHÔNG BAO TỤT 50$) với giá 60.000đ
2023-06-05 13:42:04
ie***** Vừa mua 1 tài khoản VIA PHI CỔ XMDT UP PHÔI THẲNG (KHÔNG BAO TỤT 50$) với giá 60.000đ
2023-06-05 13:38:15
gu***** Vừa mua 1 tài khoản VIA PHI NEW XMDT QUA 273 với giá 27.550đ
2023-06-05 13:16:36
ac***** Vừa mua 1 tài khoản VIA PHI NEW XMDT UP PHÔI THẲNG với giá 39.000đ
2023-06-05 12:42:14
yp***** Vừa mua 09 tài khoản VIA PHI NEW XMDT QUA 273 với giá 247.950đ
2023-06-05 12:37:07
yp***** Vừa mua 01 tài khoản VIA PHI NEW XMDT QUA 273 với giá 27.550đ
2023-06-05 11:28:27
om***** Vừa mua 5 tài khoản PHI CỔ XMDT QUA 273 (KHÔNG BAO TỤT LIMIT 50$) với giá 237.500đ
2023-06-05 10:47:46
uy***** Vừa mua 3 tài khoản PHI CỔ LIVE ADS (KHÔNG BAO TỤT LIMIT 1M1) với giá 99.000đ
2023-06-05 10:34:36
om***** Vừa mua 5 tài khoản VIA PHI NEW XMDT QUA 273 với giá 137.750đ
2023-06-05 09:21:14
om***** Vừa mua 10 tài khoản VIA PHI NEW XMDT QUA 273 với giá 275.500đ
2023-06-05 09:07:28
om***** Vừa mua 5 tài khoản VIA PHI NEW XMDT QUA 273 với giá 137.750đ
2023-06-05 08:45:42
33***** Vừa mua 10 tài khoản VIA PHI CỔ XMDT UP PHÔI THẲNG (KHÔNG BAO TỤT 50$) với giá 600.000đ
2023-06-04 23:52:14
98***** Vừa mua 1 tài khoản VIA US CỔ HIỆN NÚT VERY TÍCH XANH CHƯA IP VIỆT CP VỀ MAIL với giá 199.999đ
2023-06-04 23:13:51
33***** Vừa mua 1 tài khoản VIA PHI NEW XMDT UP PHÔI THẲNG với giá 39.000đ
2023-06-04 22:52:17
yh***** Vừa mua 01 tài khoản PHI CỔ XMDT QUA 273 với giá 45.000đ
2023-06-04 22:48:04
33***** Vừa mua 1 tài khoản VIA PHI CỔ XMDT UP PHÔI THẲNG (KHÔNG BAO TỤT 50$) với giá 60.000đ
2023-06-04 22:35:21
33***** Vừa mua 1 tài khoản PHI CỔ XMDT LIMIT (1M1 TIỀN VNĐ) với giá 50.000đ
2023-06-04 22:26:35
uu***** Vừa mua 2 tài khoản VIA US CỔ CODE 6 XMDT CHƯA DÍNH IP VIỆT với giá 338.000đ
2023-06-04 21:54:21
33***** Vừa mua 1 tài khoản VIA PHI NEW XMDT UP PHÔI THẲNG với giá 39.000đ
2023-06-04 21:42:16
om***** Vừa mua 10 tài khoản VIA PHI NEW XMDT QUA 273 với giá 275.500đ
2023-06-04 21:33:49
ue***** Vừa mua 01 tài khoản VIA HÀN QUỐC XMDT UP PHÔI THẲNG CHƯA DÍNH IP VIỆT với giá 99.000đ
2023-06-04 19:29:23
yp***** Vừa mua 01 tài khoản VIA PHI NEW XMDT UP PHÔI THẲNG với giá 37.050đ
2023-06-04 17:07:57
33***** Vừa mua 2 tài khoản VIA PHI NEW XMDT UP PHÔI THẲNG với giá 78.000đ